Jag har ända sedan jag exponerades för Macintosh inför debuten 1984 varit svag för den sorts pragmatiska minimalism som Apple står för. Därför är det märkligt att jag så sent började använda Twitter som ger en liknande känsla.

Apple Twitter

Webbutveckling och de webbaserade tjänster som snart samlades under benämningen sociala medier har jag följt från start. Min gamla lista med inloggningar på allt jag testat under åren är lång och många är de tjänster som dansade en sommar för att sedan komma i skymundan och vissna bort.

Hela startupkulturen bygger just på att låta alla möjliga idéer få chansen och snabbt gå vidare om något inte visar sig hålla i längden. Men vissa fenomen och idéer står i en klass för sig.

Napster och dess efterföljare innebar en motvillig revolution inom musikindustrin. Apple ledde vägen vidare genom att köpa upp mp3-spelaren SoundJam och stöpa om den till iTunes. Genom att rippa egna CD-skivor med iMac till det öppna ljudformatet AAC blev detta ett legalt men exklusivt alternativ till nedladdning.

Den snabbt utvecklade musikspelaren iPod blev nästa steg, även den baserad på ett koncept som köpts upp av Apple. Tony Fadell hade sedan tidigare försökt övertyga hemelektroniktillverkare om att ge sig på att utveckla och marknadsföra en mer avancerad musikspelare, men bara Apple, som inte hade någon tradition med hemelektronik nappade.

Apple med Steve Jobs i spetsen lyckades sedan med det som tidigare setts som näst intill omöjligt, att skapa en gemensam och legal marknad för nedladdad musik. Med iTunes Store gick det direkt från start att med ett klick köpa musik från samtliga stora skivbolag.

Genom att göra iTunes och iPod tillgänglig även för Windowsanvändare öppnades en helt ny marknad för Apple och där startade Apples helt makalösa återkomst och framgångshistoria på riktigt.

Under andra halvan av 2000-talet grodde frön till några mäktiga idéer som sedan fick rejält fäste. iPhone som flyttade in nätet i fickan och gjorde allt mobilt. Spotify som gjorde nästan all musik tillgänglig överallt och Facebook som gjorde dig synlig och personlig på nätet.

Jag hade förmånen att få vara med mitt i detta under min tid på Prime PR. Där fick jag klämma på första generationen iPhone, lyssna på Spotify i betaversion och spana om varför Facebook var något helt annat och mer bestående än de mötesplatser som fram tills dess gällt på nätet.

Visst, jag registrerade tidigt ett konto på Twitter men fattade inte riktigt vitsen då. Säkert för att jag var ganska sen med att själv skaffa en smart mobil. Twitter gör sig bäst mobilt. Men nu är skiftet gjort för alla. Det mesta du vill göra på nätet görs enklast med en iPhone eller iPad. De tjänster vi allra helst använder speglar detta skifte.

Facebook har gått från att vara en lekplats och mötesplats för vänner till att bli ett marknadstorg och den grundläggande infrastrukturen för personlig kontaktinformation och evenemang. Facebook som riktad marknadsföringskanal är idag given.

Under tiden har jag alltmer gått över till att ha Twitter som favorit bland sociala medier. Begränsningarna i formatet med bild, kort text och möjlighet att länka, ställt mot det närmast obegränsade utbudet av röster att följa i realtid, är en helt briljant idé i all sin enkelhet.

Att odla och vårda sitt eget nätverk på Twitter är en skön syssla som öppnar för mer upptäckarglädje än Facebooks algoritmbaserade flöde. Men här handlar det inte om att välja bara en kanal. Facebook har absolut sin plats, liksom LinkedIn, Instagram och andra sociala medier. Det är fortfarande intressant att testa nya kanaler och se vilken inspiration och vilka möjligheter de kan ge.

Problemet uppstår när alla sociala medier tror att de måste bli Facebook. Att ha ständig tillväxt av användare som enda parameter för framgång och framtid, är en modell som lätt skadar det kärnvärde som en gång var det som gjorde en ny tjänst attraktiv och spännande.

Google försökte ge sig på Facebook med Wave och Buzz som sedan blev Google Plus och nu för en alltmer tynande tillvaro. Facebook i sin tur köpte Instagram som fortsätter i sin vanliga form men nu även visar annonser från Facebook. Twitter köpte upp Vine och Periscope för att visa fler sorters media. Så där håller det på.

Även Apple har gjort sina försök vad gäller sociala media. Ping till iTunes var dödfött från början och visade på en märkligt vilsen känsla för vad som kan göra en ny tjänst tillräckligt attraktiv för att någon ska göra sig besväret att använda den.

Ping

Som största aktör inom musikindustrin fick Apple till slut acceptera att strömmande musik, med Spotify i spetsen, är det som gäller. Apple Music blev en inte helt lyckad hybrid av köpt och strömmande musik, med ännu ett försök till en sorts socialt nätverk med Connect.

Under tiden har Apple varit verksam i befintliga sociala media främst genom reklam. Främst med reklamfilmer på YouTube, kampanjer på Tumblr och korta reklamfilmer genom Instagram.

Närvaron på Twitter började med att Apples toppskikt skaffade personliga konton som användes sporadiskt inför produktlanseringar och annat. Jag som inte använder Apple Music främst stött på genom uppdateringar från Connect på Twitter. Apple har dessutom kopplat på flöden från sociala medier vid produktlanseringar.

Det senaste greppet är det mest genomtänkta förutom närvaron på YouTube. Apple Support har ett nytt konto på Twitter där supportfrågor tas upp i realtid. Här publiceras även tips kring Apples produkter regelbundet.

Apple gör bäst i att inte försöka skapa en helt egen kanal utan använda det som redan finns. Där är Twitter den tjänst som på alla sätt passar Apple bäst. Med tanke på att det mesta idag handlar om nätbaserade tjänster, även Apples verksamhet, så är inte giganterna Facebook eller Google lämpliga kanaler för Apple att stödja.

Twitter är den enda globala kanalen med genomslag som fortfarande är oberoende, frågan är bara hur länge. Som börsnoterat företag kräver marknaden ständig tillväxt och annonsintäkter för Twitter. Grejen är bara den att Twitter kanske nått den storlek som passar denna speciella tjänst, med ungefär 300 miljoner aktiva användare och en ekonomi som skulle kunna gå jämt ut.

Twitter tillsammans med främst Facebook och YouTube har varit en viktig kraft vid senare tiders uppror mot förtryck. Visselblåsare som Edward Snowden har också kunnat nå ut snabbt och globalt genom Twitter, där det går lätt och smidigt att skicka vidare budskap i sitt egna nätverk.

Genom att böja sig för marknaden finns risken att Twitter förstör just det som ändå lockat en stor, lojal och många gånger inflytelserik skara användare till tjänsten. Tankar på att ta bort teckenbegränsning eller stuva om i realtidsflödet tyder på viss desperation. Det är till stor del just de två egenskaperna hos Twitter som är dess lockelse och som användarna tycker om.

Twitters osäkra framtid med en svikande aktiekurs gör dessutom att företaget har svårt att behålla kompetent personal. Stora bonusar har varit nödvändiga för att hålla kvar nyckelperson som tidigare kunnat lockas till Twitter med aktieoptioner.

Hur ska då Twitter klara sig som oberoende kanal?

Det finns några tänkbara vägar. Ett är att stå fast vid en tydlig linje och vision om oberoende. Facebook stod emot uppköpsinviter tidigt trots att många tyckte det var vansinnigt. Apple har också stått emot många förståsigpåares påhopp genom åren och hållit en egen linje utan att snegla på hur en nervös marknad ska reagera. Det finns ytterligare en möjlighet i detta för Twitter, att låta Twitter kosta en slant att använda.

En annan väg kan vara att hitta en lämplig ny ägare som förstår sig på Twitter och dess kärnvärden. Utan att behöva ägna kraft åt affärsmodeller som ändå inte passar så har Twitter egen ekonomisk bärighet.

En sådan ägare kan antingen driva Twitter med egen kontroll eller skapa en stiftelse som garanterar Twitters oberoende. Ser man på Twitter som en del av nätets infrastruktur så kan detta vara rätt modell med mycket goodwill för den som backar Twitter. Wikipedia som absolut är en av nätets grundbultar drivs som stiftelse med bidrag av dess användare.

Med en fallande aktiekurs följer per automatik spekulationer om uppköp. Det finns många avskräckande exempel där stora mediakonglomerat köpt nätföretag som styrts åt helt fel håll för att sedan få förtvina och dö. Sedan står de vanliga kandidaterna alltid på lur. Facebook, Google och Microsoft med flera kan tänkas ha egna planer för Twitter.

Det är här Apple kommer in i bilden.

Det spekuleras ofta om vilka företag Apples skulle kunna köpa. Med tanke på Apples enorma tillgångar så skulle man kunna köpa praktiskt taget vilket företag som helst med rätt bud. Historiskt sätt så köper Apple ofta upp andra företag. Men det är nästan alltid relativt små och nischade tekniktunga företag det gäller.

Det Apple vill komma åt vid uppköp är nästan aldrig varumärken eller produkter, utan immateriella tillgångar, patent och riktigt smarta medarbetare. Sedan väver Apple in de nya tillgångarna i nya produkter som ofta kan ligga flera år fram i tiden.

Det stora undantaget från denna linje är det överraskande köpet av Beats. Där tog Apple över en framgångsrik produktlinje med hörlurar och behöll det starka varumärket Beats. Sedan bakades Beats Music in i det som blev Apple Music och Beats ledning bakades in i Apples ledning för att komma närmare mediaindustrin.

Jag tror att Apple kan överraska med liknande uppköp igen och jag skulle bli mycket glad om den överraskningen bestod i att ta över Twitter och skydda denna oberoende kanal från alltför mycket klåfingrigt tillväxttrixande.

Apple håller en hög profil vad gäller integritet, säkerhet och mänskliga rättigheter. Att stå som garant för dessa värden genom att hålla Twitter öppet och oberoende, skulle ytterligare stärka Apple som förkämpe för yttrandefrihet globalt. Twitter är också en mycket passande kanal för Apples marknadsföring just genom sitt minimala tilltal. En stark bild och koncentrerad copy är Apples stil.

Samtidigt får Apple tillgång till öppna data om allt möjligt från 300 miljoner mer eller mindre inflytelserika användare av Twitter för att bli ännu vassare i sin marknadsföring. Liksom för alla moderna företag är rätt nyttjade användardata den kanske allra viktigaste tillgången idag.

Mina åsikter om Apple och Twitter baseras inte på någon djup affärsmässig analys, utan handlar mer om en känsla för vad som skulle kunna vara möjligt. Tillfället finns att rädda Twitter från sig självt och gör inte Apple det så finns risken att någon utan den rätta känslan gör det.