Apple har aldrig lyckats få till det när det gäller sociala medier. Ping för iTunes vad dödfött och Connect för Apple Music är mer en kanal för envägs marknadsföring. Sociala medier måste fungera med ett brett innehåll som går att filtrera efter egen smak för att ge ett tillräckligt engagemang.

Apple Twitter

Twitter har sedan länge fått pisk på börsen för att det inte växer som Facebook. Men Twitter är inte något för alla och de försök som gjorts för att sänka tröskeln för nya användare har mest retat upp de som gillar de begränsningar som Twitter har. Det är just begränsningarna (140 tecken och realtidsflöde) som lockar till kreativitet och ett eget minimalistiskt uttryckssätt.

Twitters styrka är just dess korta format och att allt sker i realtid som ett kommentarspår till verkliga händelser. Konsekvensen av detta är att Twitter inte kan göra allt för alla, men väldigt mycket för de som tilltalas av just det som är unikt med Twitter. Twitter kommer aldrig att kunna tävla med Facebook i antal användare eller lämplighet som annonsmedium.

”Digital advertising is becoming a rather simple proposition: Facebook, Google, or don’t bother.”

Förväntningarna på Twitter från de som gillar Twitter är också att det även i fortsättningen ska kunna vara en fri och öppen kanal som kan spela en roll för samhällsdebatt och opinionsbildning. Men det kräver ett annat fokus på att även ta hand om näthat och missbruk av denna öppenhet. Det här är något som passar bra in i Apples försvar för liberala demokratiska grundvärderingar och personlig integritet.

Twitter kanske redan ligger på de användartal som är optimalt och borde drivas enligt de förutsättningarna istället för att sträva efter evig tillväxt. Farhad Manjoo har skrivit en intressant artikel som tittar på Twitters möjliga vägar framåt. Twitter kanske ska drivas som en stiftelse likt Wikipedia, eller tas över av något företag som har ambitioner att stå för öppenhet och fri opinionsbildning.

Genom att ta över Twitter skulle Apple kunna driva verksamheten utan dagens press där tillväxt är det ända som räknas. Apple skulle kunna garantera att den kultur och de kärnvärden som Twitter byggt upp får finnas kvar och stärkas. Marknadsföring finns det också plats för, men väl anpassad till det som är Twitters grundkoncept.

Kom igen Tim Cook, lägg ett bud och gör en god gärning genom att garantera en varsam hantering av Twitter, som en unik möjlighet att ge röst åt engagerade människor. På köpet får Apple äntligen in en fot i den sociala medievärlden utan att behöva starta från noll.

”But because Twitter is an accessible, real-time network that has become the nerve center of the world’s journalists, politicians, activists and agitants, it has, for better or worse, demonstrated an unrivaled capacity to influence real things in the real world.”