Joacim Melin ger själv svaret på frågan om varför Apple borde ha ett intresse av att köpa Twitter. Snart kommer en längre utvikning i ämnet.