Utan allmänt tillgänglig kryptering skulle vi inte ha en modern nätekonomi. Att enkelt och säkert kunna beställa varor och tjänster och betala direkt med kreditkort vore inte att tänka på. Att göra bankärenden eller sköta vårdärenden med 1177 Vårdguiden genom e-legitimation skulle inte existera.

Steven Levy tar en titt på historien med smart kryptering genom att uppmärksamma forskarna Whitfield Diffie och Martin Hellman som är mottagare av 2015 års ACM A.M. Turing Award. Diffie och Hellman knäckte kring mitten av 1970-talet problemet med säker och enkel kryptering, genom ett system med privata och publika nycklar för asymmetrisk kryptering.

Tidigare symmetriska krypteringssystem krävde samma privata nyckel hos både sändare och mottagare vilket gjorde dem sårbara för alla möjliga sorters dataintrång. På liknande sätt som idag fanns en idé hos myndigheter på 1990-talet att det skulle gå att ha en hemlig huvudnyckel för att komma runt krypteringen.

Med speciell hårdvara, ett Clipper Chip, i alla telefoner skulle NSA kunna lyssna på önskvärd information. Det föll helt enkelt på att de som ville ha säker kommunikation kunde använda sig av annan hårdvara utan detta övervakningschip. Den smarta krypteringsteknologin tog över, men främst för näthandel. Vår vanliga datorkommunikation har fortsatt mestadels skett okrypterat.

Men nu är insatserna högre och det enda framkomliga sättet att skydda våra system från oönskade intrång från kriminella och andra, är att göra så gott som all information krypterad. Där är vi idag med Apples hårdnackade motstånd mot att göra säkra system osäkra och en framtid med ännu mer säkra prylar där det mesta är krypterat och skyddat.

1620 fire service key

För att illustrera att systemet med huvudnycklar inte fungerar behöver man bara titta på fysiska nycklar. En huvudnyckel främst tänkt för brandkåren ger tillgång till hissar, byggarbetsplatser, tunnelbana och skyskrapor i hela New York. Denna 1620 fire service key som är guld värd för kriminella och terrorister går att köpa som kopia helt öppet för 8 USD.

Ett liknande problem är att den huvudnyckel som krävs av TSA för lås till bagage i USA slunkit ut, sedan en bild av nyckeln använts som förlaga till en CAD-ritning som går att skriva ut med 3D-skrivare. Huvudnycklar är alltid sårbara, vare sig de är fysiska eller digitala.

”Once again, the government is seeking to control that genie first released by Diffie and Hellman. But the physics of computer security have not changed.”