Sedan Apple åkt på sitt största säkerhetsintrång för OS X med Flashback så satsar man på att ta fram mjukvara som upptäcker och tar bort Flashback. Dessutom jagar Apple de domäner som ingår i nätverk för command and control av det botnet som Flashback möjliggör. Boris Sharov från ryska datasäkerhetsföretaget Dr. Web är kritisk mot att Apple inte kommunicerar öppet och även försöker stänga den domän som konstaterade omfattningen av Flashback.

Flashback verkar inte ha berört Sverige särskilt mycket men det är ändå värt att se över säkerheten för din Mac och förhindra liknande attacker framöver.