Rob Schmitz är en av de få journalister som fått en inblick i Foxconns fabriker som tillverkar Apples produkter. Det är inte särskilt länge sedan som enformigt fabriksarbete var en vanlig ingång till arbetslivet även i västeuropa.

”When I gave examples of some of the American media coverage of the working conditions at Foxconn, many workers laughed, telling me it’s not really that bad.”