Apples dominans på den amerikanska aktiemarknaden ställer till problem när den totala marknaden ska bedömas. Om Apple med sin fantastiska framgång, marknadsvärdering och starka utveckling räknas in så ser utvecklingen för hela marknaden alltför positiv ut. Redan i april 2011 fick Nasdaq–100 index viktas om för att Apple stod för mer än 20 procent av hela börsvärdet. Nu påverkar Apple även S&P 500 rejält och ska övriga marknaden bedömas seriöst så måste Apple räknas bort.

”Apple is the biggest earnings contributor to the S&P 500 and it especially affects the tech market. For example: An estimated 21 percent annual earnings increase for the tech sector shrivels to just 5 percent once Apple is factored out.”