Man skulle kunna tro att Apples superskarpa produktbilder är framtagna och renderade med 3D–mjukvara, men de är faktiskt riktiga fotografier. Fast det är inte helt vanliga produktfoton utan en betydligt mer tidskrävande process som används för att få skärpa på hela produkten trots ett närgånget perspektiv. För varje uppställning tas en stor mängd bilder med smala skarpa zoner, sedan sätts dessa skärpezoner samman till den slutgiltiga bilden. På detta sätt går det att få fram riktigt stora original som räcker till allt från enorma banners till webb.

”In the video you can see the progression of the focus march from front to back. For this left iPod touch, it took 54 frames just to get the product to appear completely in focus.”