Nasdaq kommer 2 maj att justera sitt index över de 100 största aktiebolagen utanför finanssektorn. Orsaken till den ovanliga åtgärden är att Apple genom sin snabba tillväxt och höga marknadsvärdering blivit alltför dominerande i detta index. Idag står Appleaktien ensam för hela 20 procent av värdet i Nasdaq-100 Index. Efter ombalanseringen kommer Apple fortfarande att vara det högst värderade företaget med 12 procent av Nasdaq-100.

”Because of the way the index has been calculated, Apple was given more than twice the weight in the index than it should have had based on its number of shares. Under the new plan, it will be reduced to the weight it should have given its size.”