Den yttre designen för iPhone 7 som presenteras av Apple 7 september är välkänd och bevisat hållbar och funktionell. Mer har på sistone även kommit fram om vad vi kan vänta oss av innandömet för iPhone 7. Men det är ändå helheten och vad Apple valt att utnyttja teknikutvecklingen till som räknas.

iPhone 7 mockup

”Very quick preview of what the iPhone 7 will look like when it’s announced this Wednesday.”