Apples vägran att skapa en bakdörr åt FBI som kringgår säkerheten för iPhone står fast. I vad som ser ut att bli en rättstvist som når högre instans, är insatserna höga när det gäller rätten till personlig integritet och datasäkerhet, samt hur långt staten och rättsväsendet får gå i sin glupska iver att övervaka allt och alla.

iPhone 6 Touch ID

Nilay Patel har gjort en grundlig genomgång av det juridiska läget och det enda som med säkerhet går att säga är att det är oklart. Det finns ingen passande lagstiftning som täcker in den teknik som idag är allmänt spridd genom smarta mobiler.

Apple kommer säkert att stå på sig tills någon högre instans avgör var gränsen går för vilka resurser som ska anses vara skäliga för ett företag att kompromettera något av det viktigaste man har, sina kunders förtroende. Förhoppningsvis ger den amerikanska konstitutionen skydd mot så långtgående och oöverskådliga åtgärder.

iPhone 6 Touch ID sensor

Under tiden anstränger sig Apple för att göra sin teknik ännu mer säker och i princip omöjlig att knäcka ens av Apple själva. Apple har annars så långt möjligt ansträngt sig för att bistå när data efterfrågats på rätt och rimligt sätt av rättsväsendet.

Tim Cook

Stå på dig Tim Cook, grundläggande frågor om gränser för övervakning och rätt till personlig integritet är alldeles för viktiga för att avgöras med billiga argument och allmän opinion. Det finns till slut ingen frihet kvar att försvara om alla våra rättigheter är förhandlingsbara.

”And it’s important to note that Apple is not arguing that it should keep your data away from the government forever. If the government has a warrant, it can come to Apple and get your iCloud backups.”