Istället för att låta rättsprocessen ha sin gång så kommer USA:s justitiedepartement ut med väldigt aggressiva och låga påhopp riktade mot Apple. Apples rättsliga boss Bruce Sewell svarar med klarspråk på hur Apple ser på denna vändning i den pågående processen.

Bruce Sewell

Nästan inget nytt som rör det rättsliga läget tas upp från myndighetshåll, utan det är en närmast småaktig och arrogant syn på Apples hållning som används. I en presskonferens där Apple bemöter justitiedepartementets senaste inlaga tar Bruce Sewell upp den förvåning man känner inför statens agerande.

Andra har också noterat hur justitiedepartementet och FBI hotar med att beslagta Apples källkod för att själva skapa bakdörrar till Apples operativsystem. Något som borde vara helt främmande för en demokratisk rättsstat.

https://twitter.com/csoghoian/status/708078386430812164

Bruce Sewell ger även exempel på hur det skulle låta om Apple använde samma sorts argumentation som staten, istället för att hålla sig till det som ärendet handlat om från början. Apple har dessutom gjort klart att de kommer att driva fallet ända upp till högsta domstolen om det krävs.

”In 30 years of practice, I don’t think I’ve ever seen a legal brief that was more intended to smear the other side with false accusations and innuendo, and less intended to focus on the real merits of the case.”