App Store five years

Alldeles på tröskeln till Apples femårsjubileum för App Store så avslutas Apples civilmål gentemot Amazon över användandet av namnet App Store. Apple valde att lägga ner målet för att undvika att Amazon skulle möta det med motkrav. Det här kan vara början på en förändrad attityd från Apple som nu blivit så ledande att de inte behöver försvara allt mot alla.

Kristin Huguet från Apple förklarar det hela på ett kaxigt sätt.

”We no longer see a need to pursue our case. With more than 900,000 apps and 50 billion downloads, customers know where they can purchase their favorite apps.”