Den Apple A5 som sitter i nya Apple TV väckte ingen större uppmärksamhet vid produktpremiären. Nu visar det sig att det är en ny A5 (APL2498) gjord med en 32 nm process istället för som tidigare 45 nm (APL0498) i Apple TV. A5–processorn har alltså krympt i storlek med drygt 40 procent och blir därigenom snabbare och kräver mindre effekt. Dessutom är detta i grunden en processor med dubbla kärnor fast Apple anger att Apple TV har en enkärnig A5–processor.

Antagligen behöver Apple bara en kärna med dagens mjukvara till Apple TV och låter den andra vara overksam. Det kan också röra sig om kretsar där en kärna inte håller måttet och därför oskadliggjorts istället för att kassera hela kretsen.

Inte nog med att Apple TV har denna nya generation A5, även iPad 2 har i all tysthet reviderats med nya A5 fast då självklart med dubbla kärnor. Det är möjligt att även iPhone 4S uppdaterats med denna nya mindre A5–processor. A5X som sitter i nya iPad använder den äldre 45 nm processen.

”Even the A5X used in the new iPad is manufactured using 45-nm processes, making the Apple TV the company’s first iOS device to move to the smaller and more efficient 32-nm process.”