Idag är det två år sedan iPad släpptes till försäljning och vi är redan inne på tredje generationen iPad. Trots en del surmulen skepsis efter Steve Jobs presentation 27 januari 2010 av den rejält omskrivna nya plattformen blev iPad snabbt en riktig storsäljare som totalt dominerar sin produktkategori.

Jag var förutseende nog att ordna så att en kompis köpte en iPad i New York som jag fick hem 27 april och det är fortfarande den iPad jag använder flitigt varje dag. Säljstarten i Sverige lät vänta på sig eftersom efterfrågan i USA sög upp all tillgänglig produktion under lång tid.

Det är helt klart att iPad har förändrat synen på vad som är möjligt att göra utan att ta till gamla paradigm vad gäller gränssnitt och datorer. Med iPad minskar distansen till det vi vill åstadkomma genom att tekniken blir osynlig och låter oss fokusera på innehållet.

”Sales figures and market analysis are important, but what’s more important is the impact the iPad has had on our lives. How has the iPad changed us? What do we do differently now that we have used an iPad for one or two years?”