Med all uppmärksamhet som OSX.Flashback.K fått på sistone har nu Flashback MacBot snabbt krympt från 600000 till 270000 infekterad Macar. Förhoppningsvis fortsätter denna trend snabbt tills hotet är undanröjt. Apple har släppt uppdateringar för Java till OS X 10.7 och OS X 10.6 men för äldre system rekommenderas att Java slås av helt.

”Last week, Apple released a patch that fixes the Java security flaw for systems running OS X v10.7 and Mac OS X v10.6. Older systems (v10.5 and below) remain vulnerable and the official recommendation from Apple is to disable Java to prevent infection.”