Många drog lite väl långtgående växlar på kommentaren från Michael Margolis om att Steve Jobs stoppat det nya gränssnittet för Apple TV redan för fem år sedan. Det gränssnitt Apple TV har idag liknar till stor del övriga iOS med sina tydliga ikoner för olika kanaler/tjänster. För fem år sedan var inte iPad släppt, iPhone had just fått upp farten och de tjänster som sedan dess letat sig in i Apple TV fanns inte tillgängliga då. Därför är det inte så konstigt att dagens gränssnitt inte passade för fem år sedan.

Däremot är det fullt begripligt att idag föra samman grunden för gränssnitt för alla Apples plattformar. Dessutom grundar det nya gränssnittet för den mest troliga utvecklingsvägen för Apple TV med kanaler/tjänster som appar vilka kan läggas till och tas bort efter eget tycke och smak. Den största invändningen mot dagens gränssnitt är väl  just det att det inte går att plocka bort sådant som inte är intressant eller som inte är tillgängligt i det land du befinner dig.

Margolis har efter uppmärksamheten förtydligat vad han menade med sitt twittrande:

”Given that the iPad is far more successful than the AppleTV, migrating the AppleTV to look more like the iPad was probably a very smart move – even if some of the users of the old UI don’t prefer the new one.”