Om de ville skulle Apple aggressivt kunna köpa upp en mängd företag. Varför inte Dell, Nintendo, Disney, Nvidia, Twitter, American Express eller någon annan stor aktör på dekis? Här kan jag bara hålla med Mike Elgan i det enkla svaret på frågan vilka företag Apple borde köpa? Inga alls!

Apple har inte behov av att köpa några stora företag med egna varumärken. Det räcker bra att fortsätta som hittills med strategiska uppköp av teknikföretag som relativt lätt kan inlemmas i moderskeppet.

”Small acquisitions for bringing in core talent, acquiring IP or seriously advanced technology (like multi-touch or voice assistants) can make sense. But big acquisitions of major companies is for clueless bean-counters.”