Michael Margolis som jobbat med Apple TV för Apple tycker att det nya gränssnittet för Apple TV suger. Det nya gränssnittet är tydligen en gammal design som Steve Jobs inte gillade och sa nej till redan för fem år sedan. Jag har själv inte provat det nya gränssnittet men min första reaktion inför det har inte varit positiv. Att ha stora ikoner för sådant som sällan används känns mer störande än sådant du lätt stegar förbi i en lista för att nå det du vill ha. Förhoppningsvis ligger det en plan i bakgrunden som gör att det nya gränssnittet blir logiskt vad det lider.