Apple har presenterat hur man tänker hantera sina kassatillgångar de närmaste åren. Under andra halvan av 2012 kommer appleaktien att ge en utdelning av 2,65 USD per kvartal. Mot slutet av 2012 börjar ett treårigt program där 10 miljarder USD ska användas för aktieåterköp. Målet med detta är främst att undvika att aktien vattnas ur av framtida program där aktier delas ut eller säljs förmånligt till Appleanställda.

Totalt räknar Apple med att spendera ungefär 45 miljarder USD av sina kassatillgångar under dessa första tre år vilket inte kommer att inverka på Apples förmåga till strategiska företagsköp eller investeringar i produktion och butiksexpansion.

Det kommer att bli mycket intressant att se hur aktiemarknaden reagerar på detta besked från Apple. Många stora fondförvaltare i USA får inte investera i företag som inte ger utdelning. Med detta besked från Apple kan fler tunga investerare kliva in och börja köpa AAPL. Det där med att AAPL skulle kunna nå upp till ett aktiepris på 1000 USD kanske inte ligger så långt bort ändå?

”We have used some of our cash to make great investments in our business through increased research and development, acquisitions, new retail store openings, strategic prepayments and capital expenditures in our supply chain, and building out our infrastructure. You’ll see more of all of these in the future.”
– Tim Cook