Det är inte helt fel att tänka på Apple Store som en av Apples viktigaste produkter och bland de mest avgörande nyskapande koncept som Steve Jobs drev igenom efter sin återkomst till Apple. Konceptet togs fram nästan på samma sätt som med övriga Appleprodukter. Man byggde helt enkelt en prototyp i ett stort magasin och förfinade alla ingående delar tills helheten var tillräckligt bra att lanseras. För drygt tio år sedan öppnade de första två Apple Store och idag finns hela 358 stycken spridda över världen.

Genom åren har konceptet utvecklats en hel del och Apple Store har varit ett enormt viktigt framgångsrecept för att nå ut med Apples produkter på ett effektivt sätt. På fredag öppnar den helt unika Apple Store Grand Central i New York som blir världens största Apple Store.

Det är inte helt lätt att se skillnaden mellan Apple Store och kopian Microsoft Store, men det finns en helt avgörande skillnad som skarpögda läsare lätt upptäcker.