Android har det lite tufft och skakigt som plattform på alla möjliga håll och kanter just nu. Steve Wozniak jämförde i en intervju nyligen Android med Apples misslyckade datorer Lisa och Apple III, samt första upplagan av Macintosh. När produkten skeppas trots uppenbara fel och brister beror det oftast på dåliga marknadföringsbeslut. Detta var fallet med Apples floppar och många tillverkare som förlitar sig på Android lider av samma sjuka, att släppa produkter som inte fungerar som de ska från start.

”You put out a product that has failures right away, and even if you fix it a year later, it just doesn’t sell. It’s the same thing with any smartphone today. It comes out and it has something horribly wrong about it. You can fix everything wrong about it, and it still won’t sell. It has missed its window of opportunity.”