Det finns en liten hake som kan ställa till det i användningsavtalet för iTunes. Det gäller en friskrivning som innebär att innehåll som du tidigare köpt kanske inte kan komma att vara tillgängligt för senare nedladdning. Tidigare när allt du köpt genom en iOS–enhet (förhoppningsvis) funnits i en backup på din egen dator, spelar detta i praktiken ingen roll, men litar du på att innehållet säkras genom iCloud kan det hända att du inte kan ladda hem innehållet igen sedan du tagit bort det på din iOS–enhet.

Det här kan uppstå för något så trivialt som att det du tidigare köpt får ett nytt pris, då räknas det som en ny produkt. Apple behöver få bättre ordning på iCloud för att undvika sådana här dumheter. Det är egentligen inget konstigt med friskrivningen från Apple, men man borde vara tydligare med att upplysa om att iCloud inte innebär en fysisk backup av det du köpt. Så även om du använder iCloud för att synka och säkra din iOS–enhet, se till att ta en egen backup till en dator då och då.

”Visst Tillåtligt Innehåll som du tidigare köpt kanske inte vid varje given tidpunkt är tillgängligt för att laddas ned på nytt, och iTunes är inte ansvarigt gentemot dig i sådana fall.”