Grunden för realistisk återgivning av verkligheten i simulerad datorgrafik är att bygga upp bilder med fyllda polygoner. I datorgrafikens barndom gick det bara att beräkna och rita upp ett fåtal polygoner i taget. Idag hanterar vilken grafikprocessor som helst så många polygoner att de inte går att särskilja i den bild som byggs upp. Poly för iPad gör tvärtom, du börjar med en riktig bild och väljer sedan var appen ska göra skärningspunkter för polygoner genom att peka i bilden. Det är riktigt roligt och utmanande att hitta bilder som passar för denna behandling. Poly för iPad kostar endast 7 kronor i App Store.

”This project is inspired by the Triangulation invented by the mathematician Boris Delaunay in 1934. While the process behind is complicated, the result reduce an image to its essentials, creating the illusions of triangles, prisms and pyramids.”