Med iPhone samarbetade Apple exklusivt med mobiloperatörer till en början för att sedan bit för bit förändra affärsmodellen när iPhone blev en allt viktigare marknad för dessa. Med iOS 5 och iMessage som kan ersätta SMS och MMS, tas ytterligare ett steg för att frigöra sig från den gamla struktur som låter mobiloperatörerna ta betalt för varje liten tjänst. Matt Alexander har tänkt lite djupare i frågan i en läsvärd artikel.

Slå samman funktionaliteten i iMessage och FaceTime och du har i princip iChat och VoIP vilket gör iOS oberoende av det mesta förutom mobiloperatörernas nätverk som ger tillgång till Internet. Vilken mobiloperatör har råd att tacka nej till iPhone när Apple tar nästa steg mot en öppen modell där hela iOSfären knyts samman? Så länge du mest kommunicerar med andra iOS–användare behöver du då alltmer sällan använda den gamla vanliga telefonitjänsten och SMS/MMS.

Apple har gjort det förr, anpassat sig till den rådande industrinormen för att sedan revolutionera marknaden inifrån. iTunes Store började med låg kvalitet på ljudkomprimering och DRM för att få till avtal med musikbolagen. Med tiden blev iTunes den största musikdistributören och kunde få igenom högre ljudkvalitet utan DRM.

”The Apple trojan horse is firmly parked in the industry, and it is set to open, and to burn what lays before it. Whether or not an iChat client would provide this vessel for change, I’d argue it’s an inevitability that Apple will build some sort of VoIP implementation into iOS – it’s a matter of logical progression.”