Den som vill veta mer om vad som ligger till grund för Apples framgång bör läsa på om hur man mödosamt under lång tid byggt upp en närmast perfekt distributionskedja för sina produkter. Från de verktyg som används för att tillverka produkterna ända fram till de egna butikerna som säljer dem. Mannen som ligger bakom detta arbete är Apples ledare Tim Cook.

”Apple’s retail stores give it a final operational advantage. Once a product goes on sale, the company can track demand by the store and by the hour, and adjust production forecasts daily. If it becomes clear a given part will run out, teams are deployed and given approval to spend millions of dollars on extra equipment to get around the bottleneck.”