Det finns egentligen inga tekniska eller praktiska skäl att inte låta Siri ge råd och sköta om funktioner även till dig som har en iPhone 4. Siri som idag är i en väl fungerande betaversion är idag ett starkt argument för att köpa iPhone 4S, vilket i sig är ett bra skäl att låta den vara exklusiv just för Apples senaste skapelse. Ett annat skäl kan vara att utrullningen av Siri skett i något så när kontrollerad takt tillsammans med iPhone 4S för att hålla nere serverbelastningen innan tjänsten trimmats in. Men nu viskas det om att Apple internt testar att använda Siri även för iPhone 4. När Apple känner sig redo kan Siri mycket väl även komma till iPhone 4.

”While strictly speculation, it’s suspected that Apple might have limited Siri to the iPhone 4S not just to steer buyers to the more lucrative models but to manage the load on its servers.”