John Lilly har en del sköna berättelser från tiden när Steve Jobs återvände till ett närmast dödsdömt Apple och de riktigt hårda tag som gällde för att vända skutan rätt. Slutklämmen i det han skriver är att den viktigaste lärdomen från Steve Jobs är att vara sig själv. Att hitta sin egen väg och göra det som ger mening.

”I’m a little uncomfortable with the outpouring of sentiment about people who want to be like Steve. There’s a sort of beatification going on that I think misses the point. He was never a nostalgic man at all, and I can’t help but feel like he would think this posthumous attention was, in a lot of ways, a waste — seems like he’d have wanted people to get back to inventing.”