Steve Jobs sammanfattade några av sina viktigaste lärdomar i livet i tre korta berättelser riktade till 2005 års avgångsklass vid Stanford University. Stay Hungry. Stay Foolish.

Tack för allt Steve.