Det är fler än jag som observerat att en stolsplats på första raden stod tom och märkt som reserverad vid Apples presentation av iPhone 4S. På första raden satt annars toppchefer från Apple och den tomma stolen måste helt enkelt ha varit Apples sätt att markera att Steve Jobs inte kunde närvara, men fanns närvarande i allas tankar.

För övrigt måste det ha varit mycket svårt att överhuvudtaget hålla en presentation med vetskap om det allvarliga läget för Steve Jobs. En tom reserverad plats skulle kunna bli ett stående inslag vid Apple presentationer framöver.

”Reserved for Steve Jobs. Now, and forever.”