Världen runt har människor vars liv påverkats av Apple och Steve Jobs hittat olika sätt att uttrycka sin sorg och sin tacksamhet på idag. Jag tänkte avsluta denna eftertänksamma dag med att tipsa om John Grubers tankar kring Steve Jobs sista publika framträdande för fyra månader sedan samt några bilder från The San Francisco Apple Store där Steve Jobs hyllats med hälsningar och blommor.

”Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”

Steve Jobs