John Siracusa har skrivit en personlig artikel om Steve Jobs gärning och det arv han lämnar efter sig. Bakgrunden till fascinationen för Macintosh och Apple känner jag väl igen mig i. Första numret av Macworld har jag fortfarande kvar och jag övertalade min far att köpa en Macintosh och resan med Apple fortsätter. Slutsatsen av artikeln är något som många företag och organisationer bör ta till sig.

”In a post-Steve-Jobs world, there is no longer an excuse for large corporations to be less bold than start-ups. Elegance, character, artistic integrity, and ruthless dedication to design can no longer be derided as luxuries of those who don’t have anything to lose. Apple is now one of the largest, most successful companies in the world, but it still behaves as if all of its employees could fit in a 9×7-inch photo.”