MG Siegler har författat en mycket intressant artikel om varför Steve Jobs frånfälle berör så många av oss så djupt. För första gången har någon som möjliggjort en kommunikativ teknik som väldigt många har en nära relation till, ryckts ifrån oss alltför tidigt. Steve Jobs var inte bara en briljant och omstridd ledare för ett intressant teknikföretag, han var framförallt drivande i att utveckla nya arenor där datorteknik går att använda för personligt bruk, utan att snegla på konkurrenter eller kortsiktigt marknadstänkande.

”I might argue that Jobs is the first truly transformative figure to die in an age of transformative technology. He’s someone who will be talked about a thousand years from now. And the fact that he was transformative in technology just compounds the reactions to his death right now.”