Det har varit lite väl mycket fokusering på själva grundpremissen för en pekplatta i rapporteringen från patentstriden mellan Samsung och Apple. Nu senast har det handlat om klantigt återgivna bilder från Apple och referensen till Stanley Kubricks rymdepos 2001 som exempel på prior art.

Visst, idealet för en pekplatta har under lång tid varit att den ska vara tunn och i stort sett bara bestå av en bildskärm. Apple var först med att realisera detta ideal fullt ut med iPhone, iPod touch och iPad. Grejen med Samsung är att man inte stannat vid att ta efter Apple vad gäller grundkonceptet, utan fortsatt med att kopiera gränssnitt, synkkontakt och mer för att intill förväxling kunna snylta på Apples utvecklingsarbete.

Redan vid den första presentationen av iPhone gjorde Steve Jobs helt klart att Apple denna gång varit mycket noga med att patentskydda det man utvecklat. Apple har tidigare erfarenhet av bristande skydd för gränssnittet till Macintosh, som gjorde det möjligt för Microsoft att ta genvägar vid utvecklingen av Windows.

Ett patent eller varumärkesskydd är inget värt om det inte försvaras. Det är en väldig skillnad på patenttroll som registrerar vidlyftiga mjukvarupatent eller processpatent utan någon egen produkt och sedan försöker pressa de som faktiskt gör något på licenspengar gentemot de som faktiskt tar patent på produkter de utvecklar.