Graham Bower som själv kämpat mot cancer skriver om hur andra cancerdrabbade såsom Steve Jobs och Lance Armstrong kan tjäna som förebilder för alla som hamnat i en liknande situation. Tyvärr har ju på sistone en del sliskiga media gottat sig åt att sprida rykten om Steve Jobs hälsoläge. Jobs gjorde i sitt meddelande om sin sjukledighet klart att han önskar hantera saken privat tillsammans med sin familj.

”Steve Jobs chooses not to talk about his cancer. He prefers to focus on his work. We should respect his choice.”