Under den nyligen avslutade Macworld Expo 2011 höll Jason Snell i en paneldiskussion kring framtiden för Mac med Dan Moren, Adam Engst och John Gruber. Snell hade riktigt bra ingångar till att granska hur det vi vet om Mac OS X Lion och influenserna från iOS, iPhone och iPad kan komma att påverka framtidens Macar och hur vi använder dem.