Med nya MacBook Air har Apple tagit steget från Flash till flash fullt ut. Safari levereras från och med introduktionen av MacBook Air utan Flash–plugin medan själva datorn har flashminne i nytt superkompakt format. Apple pratar väldigt gärna om flash men då endast i betydelsen flashminne. Mentalt kommer flash att i första hand referera till lagringsteknik och inte till processorkrävande och irriterande annonsbanners eller webbplatser utan bakomliggande och tydbar struktur.

Att Apple inte är särskilt förtjust i Adobe Flash är både välkänt och förståeligt. Med iOS bröt man helt med Flash, inte minst för att det faktiskt inte har funnits någon version av Flash som fungerar med strömsnåla och processorbegränsade mobila enheter.

Däremot är Apple sedan länge en av världens absolut största köpare av flashminne och började redan 2005 att skriva långsiktiga kontrakt för att säkra tillgången till minneskretsar från tillverkare. Det började med iPod Nano och fortsatte sedan med iPhone, iPod Touch och iPad. Flashminne i SSD–format har funnits som tillval till MacBook Air och en del andra Macar. Med nya MacBook Air tas steget fullt ut där flashminne i eget kompakt format är enda alternativet.

Möjligheten att säkra tillgången till flashminnen för sin produktion gör dessutom att Apple kan dominera de nya kategorier man skapat. Det kommer att bli mycket svårt för Apples konkurrenter att erbjuda liknande produkter till konkurrenskraftiga priser om de måste förlita sig på osäkra minnespriser på en spotmarknad. Det är inte så konstigt att Apple älskar sin egen definition av flash men däremot inte Flash.

”Flash memory? We love flash memory.”
– Steve Jobs