FaceTime för Mac fungerar samtidigt som iChat fullt ut med video och audio.