Uppdateringar till iOS 4.0.2 för iPhone/iPod touch samt iOS 3.2.2 till iPad har släppts av Apple. Båda dessa är säkerhetsuppdateringar som åtgärdar de kryphål (FreeType, IOSurface) som möjliggjort för bland annat JailbreakMe att enkelt ta kontroll över och installera osäker kod genom en till synes oskyldig webbsida.

Installera säkerhetsuppdateringarna så snart som möjligt för att undvika risken att fula fiskar tar över dina iPrylar.