JailbreakMe som öppnar upp iOS för installation av program som inte godkänts av Apple installeras genom att utnyttja en rejäl säkerhetsbrist för PDF–filer inbäddade i webbkod. Om det går att jailbreaka en iPhone bara genom att gå in på en webbplats finns även risken att andra försöker använda FlateDecode för betydligt illvilligare saker.

”The original iPhone jailbreak was a similar situation where a TIFF file format was exploited to gain control of the iPhone.  However, that was a long time ago and a lot of iPhones have been sold since then.  And iPods and iPads.  The iOS is a much bigger target now and the rewards are much greater for hackers.”