Det har inte hänt så väldigt mycket med kopplingen Apple och hälsoapplikationer sedan introduktionen av Nike+ i den föriPhoniska eran. Ett par beviljade patent den senaste tiden pekar på att det snart kan komma mer i den vägen. Kopplingen mellan iPhone och smarta träningsapplikationer är ju annars klockren med tanke på alla inbyggda sensorer.

Den senaste fångsten i patentfloden är en App som aktivt kan känna av vad du gör och var du är och med detta som bas ge smarta förslag till olika aktiviteter för att nå ett eget uppsatt träningsmål. iWorkout är mitt eget arbetsnamnsförslag på en sån app.

”The electronic device may consider one or more contextual factors before providing a workout reminder. For example, the electronic device could determine whether a user is currently working out and then provide a workout reminder only when the user is not working out. In another example, the electronic device could determine whether it is a suitable time for working out and then provide a workout reminder only when it is a suitable time. In another example, the electronic device could determine whether the user is near a suitable location for working out and then provide a workout reminder only when the user is near a suitable location.”