Ett dilemma som apputvecklare säkerligen är välbekanta med är hur man ska hantera misstro från potentiella kunder som tror att deras Appidé är det bästa sedan skivat bröd.