Ett nytt rykte gör gällande att Apple förutom nya iPhone 3G, även kommer att ge ut en tidig version av Mac OS X 10.6 till utvecklare under nästa veckas WWDC. Denna version som i sådana fall borde vara färdig att släppas kring årsskiftet, skulle inte skilja sig särskilt mycket från dagens Leopard.

Den stora skillnaden väntas bli att Apple med Mac OS X 10.6 släpper stödet för PowerPC, för att helt rikta in sig på Intelbaserade 64–bitars Macar. Med tanke på det allt större gap som existerar prestandamässigt mellan PPC och Intel verkar detta vettigt. Frågan är mer hur snabbt man kan gå fram mot denna skiljelinje.

”The primary change would be a complete transition to an Intel-only, 64-bit platform that drops PowerPC support, pushing developers to code only for the x86 architecture at the heart of all Macs released from 2006 onwards.”