Men säkert inte långt ifrån designmässigt. Samsung har verkligen inte gjort mycket för att maskera var inspirationen för nya touch–mobilen Samsung i900 har kommit ifrån.