Safari 3.1 innebar en rejäl teknikförbättring som i ett slag gjorde Apples webbläsare till marknadens snabbaste. Snart kommer Safari att bli ännu snabbare för moderna webbplatser (Webb 2.0) som hanterar mycket JavaScript.

SqirrelFish heter WebKits nya kodbas för att hantera JavaScript, vilken redan i sin första version är betydligt snabbare än dagens JavaScriptmotor. Många av Apples applikationer är baserade på snabb hantering av kod uppbyggd med modern webbstandard, detta gäller inte minst för iPhone. SquirrelFish dyker förhoppningsvis upp i en skarp systemversion av WebKit/Safari inom kort.