Vill du få en lugnt grå och gradierad menyrad så går det att ändra en plist–fil i systemet. Inget för de försiktiga dock, dessa filer ska man inte härja med utan att vara säker på vad man gör.

”The original tip from Steve Miner suggests a setting of “1”; this results in an old-school pure white menu bar, which is what we had in the good old days, when we walked six miles to school through three feet of snow, and we liked it. A setting of “0” gives you a dark gray menu bar, and fractions in between 0 and 1 give you varying shades of gray.”

Grundtricket för att få en ickegenomskinlig menyrad, ger en helt vit sådan. En petig läsare utav Daring Fireball har kommit fram till att rätt värde för neutralt grå menyrad skall vara 0.62, så det så.

Själv föredrar jag att vänta på en mer ickemeckig programkontrollerad inställning och kör så länge en modifierad skrivbordsbild med grå list högst upp.