Maciej Stachowiak har på utvecklarsajten Sufin’ Safari gått igenom de skarpa nyheter som finns under huven på Safari 3. Förutom de nya funktioner som Apple redovisar, finns gott om nyheter i den underliggande webbmotorn WebKit 3. De tio viktigaste förbättringarna beskrivs utförligt i den mycket läsvärda artikeln.

  1. Enhanced Rich Text Editing
  2. Faster JavaScript and DOM
  3. Faster Page Loading
  4. SVG
  5. XPath
  6. New and Improved XML Technologies
  7. Styleable Form Controls
  8. Advanced CSS Styling
  9. Reduced Memory Use
  10. Web Developer Tools

Tiger, Leopard, Windows, iPhone och iPod touch har nu samtliga Safari 3 som minsta gemensamma nämnare. Ett tips för dig som uppdaterat till Mac OS X 10.4.11 och har konstiga problem med Safari 3, är att rensa bort eventuella tilläggsprogram, eftersom de flesta sådana måste kommunicera med Safari 3 på annat sätt än tidigare.