Vill du veta mer om hur Panics integrerade webbutvecklingsverktyg Coda växt fram, så rekommenderas upphovsmännens egna bloggar. Cabel Sasser och Steven Frank har arbetat ihop med Panic i över tio år nu och tog fram Coda utifrån sina egna behov. Panic har sedan länge legat i framkant vad gäller webbutveckling för eget bruk. Codas egen webbplats är ett bra exempel på modern webbdesign.

John Gruber har greppat filosofin bakom Coda.

”The appeal of Coda cannot be expressed solely by any comparison of features. The point is not what it does, but it how it feels to use it. The essential aspects of Coda aren’t features in its components, but rather the connections between components.”

Coda ska inte jämföras med webbprogram som låtsas att du inte ska behöva kunna något om webbutveckling för att bygga webbplatser. Det du får är en miljö för handkodad utveckling som låter dig fokusera på hantverket utan att ständigt kastas mellan en knippe program med olika gränssnitt.

”It’s about reducing clutter and emphasizing the relationships between the different aspects of web development, making it easier to switch from source code to preview to files. Coda’s advantages are most obvious when you consider working with two or three projects at once. In Coda, each site gets its own window, grouping source code, browser previews, terminals, and file listings together.”

Ingen enskild del av Coda är vad gäller finesser överlägsen alla separat tillgängliga motsvarande applikationer, men det är själva finessen. Det är integrationen i en smidig och genomtänkt miljö som är huvudsaken. Sedan är det fritt fram att använda vilka verktyg du vill för den lilla del av jobbet där du tycker att Coda inte räcker till.