The U.S. Securities and Exchange Commission har gett beskedet att Apple inte kommer att råka på några rättsliga eller andra efterräkningar sedan företagets optionsaffärer blivit utredda.

Apples egen interna utredning, samt tillmötesgående under utredningens gång, har haft stor positiv effekt för detta beslut.

”Apple’s cooperation consisted of, among other things, prompt self-reporting, an independent internal investigation, the sharing of the results of that investigation with the government, and the implementation of new controls designed to prevent the recurrence of fraudulent conduct.”

Apples tidigare ekonomichef Fred Anderson får däremot betala 3,5 miljoner USD i ersättning för optionsvinster, plus böter på 150000 USD till SEC.

Apples tidigare juridiska rådgivare Nancy Heinen riskerar dessutom rättsliga återverkningar för sin del i optionshärvan i form av ett civilrättsligt åtal.

Den nuvarande Appleledningen inklusive Steve Jobs ser alltså ut att ha klarat sig helskinnade igenom optionsaffären. Aktiemarknaden kommer säkerligen att reagera positivt efter detta lugnande besked från SEC.