Mike Elgan har satt fingret på den viktigaste nyheten som iPhone bär med sig. Något som de vilka bara räknar funktioner och finesser lätt missar. Nämligen den första kommersiella glimten av det som kan bli basen i nästa generations användargränssnitt.

”This is how Apple changes the world. It takes awesome research out of other people’s labs, polishes and perfects it, and then ship it as warm-and-fuzzy consumer products everyone can buy.”

För ännu en titt på hur långt utvecklingen av detta sätt att manipulera data har nått, rekommenderas en video innehållande en demovisning av Jeff Hans forskningsprojekt. Om Apple inte redan försökt, så borde de snarast erbjuda denne briljante forskare ett fett anställningskontrakt.